Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Schneider Electric'u korporatiivne veebileht
 
 
 

Peakontor

 
 

Peakontor
Schneider Electric SA
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison — Prantsusmaa
Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Faks: +33 (0) 1 41 29 71 00

 
 
 

Finantskommunikatsioonide kontakt

 
 

Telefon: +33 (0)1 41 29 87 50

 
 
 

Pressikontakt

 
 

Telefon: +33 (0)1 41 29 87 50

 
 
 

Näidiseruum

 
 

5 rue Nadar
92500 Rueil Malmaison
Prantsusmaa
Telefon: 01 41 29 81 16

 
 
 

Privaatsuspoliitika

 
 

Kasutustingimused

Kui ühendate või pääsete juurde sellele veebisaidile, nõustute allolevate üldiste kasutustingimustega ning ka teatud tingimustega, mis on kirjas selle saidi teatud lehekülgedel, mida aeg-ajalt uuendatakse. Kui te nende tingimustega ei nõustu, peaksite saidilt kohe lahkuma.

Kui teisiti ei ole märgitud, on selle veebisaidi, selle sisu ja selle domeeninime ja URL-ide http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com ainuomanikuks:

Schneider Electric SA

- Peakorter: 43-45, boulevard Franklin Roosevelt
F- 92505 Rueil Malmaison Cedex (France)
- Seaduslik vorm: société anonyme aktsiaselts juhatuse ja nõukoguga, mis allub Prantsusmaa seadustele
- Aktsiakapital: 1 979 202 496 eurot
- Asutamise kuupäev: 2. ja 4. detsember 1871
- Registreeritud Nanterre'is (Prantsusmaal) numbri all 542 048 574
Siret nr. 542 048 574 01775
- Peakorteri APE-kood: 6420Z
- ELi käibemaksukood: FR 01 542 048 574

Halduse toimetaja:

Pierre Tabary, Äri ja korporatsiooni kommunikatsioon
Schneider Electric Industries SAS
Korporatsiooni kommunikatsiooni osakond
89, bld Franklin Roosevelt
BP323 — 92506 Rueil-Malmaison – France

Võõrustaja:

IBM
Coldstream Building — Attn. Steve Zwart
1500 Aristides Blvd.
Lexington, KY 40511 USA
Selle veebisaidi eesmärk on anda üldteavet Schneider Electricu kohta.

1. Kaubamärgi ja autoriõiguste teave

Schneider Electricu tootemark ja kõik Schneider Electric Industries SASi registreeritud kaubamärgid, millele sel veebisaidil viidatakse, on täielikult Schneider Electric SA ja tema allüksuste omandid. Neid ei tohi kasutada ühelgi eesmärgil ilma omaniku kirjaliku loata. See veebisait ja selle sisu on kaitstud Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodiga (Code de la propriété intellectuelle français, edaspidi „kood“), autoriõiguste seadustega, mis hõlmab tekste, joonistusi ja mudeleid, ning ka kaubamärgi seadusega. Nõustute mitte reprodutseerima (v.a oma isiklikuks, koodis määratletud mitteäriliseks kasutuseks) kõiki selle veebisaidi osi või selle sisu mis tahes kandjal ilma Schneider Electricu kirjaliku loata. Nõustute ka mitte looma mis tahes hüperteksti linke sellele veebisaidile või selle sisusse. Schneider Electric ei anna mingeid õigusi või litsentsi veebisaidi või selle sisu isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, v.a lihtlitsentsi, mida kasutada omal vastutusel valmiskujul. Kõik muud õigused on kaitstud.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust veebihalduriga aadressil:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

2. Teabe uuendamine

Schneider Electric püüab selle veebisaidi hoida kogu aeg kättesaadavana. Kuid hooldustööde või täienduste tegemisel võib tehnilistel põhjustel juurdepääs saidile puududa või olla raskendatud. Lisaks sellele, kuigi Schneider Electric püüab saidil olevat teavet hoida ajakohasena, ei anna ta mingeid kaudseid või otseseid garantiisid selle täpsuse või täielikkuse kohta.

Selle veebisaidi sisu ja veebisaite, mis on sellelt saidilt hüperteksti linkidega juurdepääsetavad, võidakse parandada, täiendada või uuendada mis tahes ajal ilma ette teavituseta.

Schneider Electric ei garanteeri, et see veebisait ja juurdepääs sellele on turvalised või et see veebisait on viiruste- või vigadevaba, mis võivad andmeid kahjustada või need kustutada. Teie ise vastutate oma andmete viiruste eest kaitsmise ees.

Schneider Electric ei vastuta ühegi mis tahes viisil tekkinud otsese, erilise, kaudse või põhjustatud kahjustuse eest, mis tuleneb teie veebisaidi kasutusest või suutmatusest sellele juurde pääseda.

3. Rahaline ja aktsiate hinna teave

Sellel veebisaidil pakutav teave ei ole mõeldud, ning seda ei tuleks võtta pakkumisena, kutsena või peibutisena investeerida Schneider Electric SA aktsiatesse või teistesse Schneider Electricu mis tahes ettevõtte väljastatud finantsvahenditesse või muul moel nendega kaubelda, ning see teave ei ole mõeldud andma või moodustama mis tahes nõuandeid või soovitusi seoses mis tahes investeerimisotsusega.

Selle veebisaidi rahandusleheküljel avaldatud aktsiahinna annab välisettevõte ning Schneider Electric ei võta mingisugust vastutust seoses selle lingi kaudu antud mis tahes viivituse või ebatäpsuste osas, mille üle tal ei ole kontrolli. See veebisait võib anda ka linke muudele välistele veebisaitidele, mida ei kontrolli Schneider Electric. Schneider Electric ei ole ühegi sellise veebisaidi sisu ees vastutav.

4. Privaatsus

Schneider Electric kogub andmeid, mis puudutavad selle veebisaidi külastajaid, kes kasutavad saidil olevaid küsitlusi. Need andmed võimaldavad meil vastata teie teabepäringutele. Isiklikult tuvastatav kogutud teave koosneb ainult põhilistest kontaktandmetest (nimi, aadress, ametinimetus, ettevõte ja aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksi numbrid).

Peaksite tähele panema, et kui külastate seda veebisaiti, võidakse teie külastatavaid lehekülgi jälgida.

Vastavalt Prantsusmaa andmekaitse eeskirjadele (akt nr. 78-17 — „Informatique, fichiers et libertés“) on teil õigus juurde pääseda, muuta, parandada või kustutada teavet, mis viitab teile nimepidi. Selle õiguse kasutamiseks saatke e-kiri aadressile FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

Veebisait http://www.schneider-electric.com and http://www.schneiderelectric.com on registreeritud Prantsusmaa andmekaitse võimudega (Commission nationale de l'informatique et des libertés — CNIL) numbri all 899748.

  
 
Lähemalt

Lähemalt 

Data processing, files and liberties law

In conformity with law number 78-17 "Data processing, files and liberties", you dispose of right of access, rectification and deletion of data concerning you.
To exercise this right, please write to:
Schneider Electric SA, Communication & Marketing Office, 35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - France,
or to:
fr-webmaster-info@schneider-electric.com.